Jak racjonalnie gospodarować energią cieplną w mieszkaniu ?

            Kilka praktycznych porad w zakresie racjonalnego gospodarowania energią cieplną w mieszkaniu:

  • wietrzenie: Szybka wymiana powietrza, czyli wietrzenie krótkie lecz intensywne przy ustawionych wcześniej głowicach termostatycznych przygrzejnikowych na pozycje minimalną (najczęściej jest to symbol gwiazdki). W ten sposób unika się znacznego wychłodzenia ścian i mebli, więc potrzeba będzie mniej energii do ponownego ogrzania mieszkania.
  • wychłodzenie pomieszczenia: Pomieszczenia, które są bardzo rzadko używane powinny być w okresie zimy ogrzewane. Zaleca się utrzymywanie minimalnej temperatury ok. 18oC, ponieważ w przeciwnym wypadku wychłodzone ściany tych pomieszczeń w znacznym stopniu pobierają energię cieplną z sąsiednich pomieszczeń (nawet przy zamkniętych drzwiach), a ponadto z przyległych pomieszczeń sąsiedniego mieszkania, więc dochodzi tu też aspekt uczciowści.
  • korek cieplny: Aby grzejnik zapewnił moc optymalną, potrzeba jest prawidłowa cyrkulacja powietrza. Grzejnik nie powinien być zabudowany, zasłonięty zasłonami i dodatkowo meblami, ponieważ ciepło zostaje zatrzymane przez te przeszkody. Z tego powodu trzeba więcej ciepła aby ogrzać mieszkanie.
  • straty ciepła przez okna: Okno jest najcieńszym miejscem w ścianie, dlatego należy unikać w tych miejscach strat ciepła. Należy więc po zapadnięciu zmroku spuszczać żaluzje i zasłaniać zasłony (nie zakrywając grzejnika). Przez takie postępowanie uniknie się dużych strat ciepła i można zaoszczędzić dużą ilość energii.
  • temperatura pomieszczenia: Jeśli podczas sezonu grzewczego chce się chodzić w bardzo lekkich ubraniach potrzebna jest temperatura większa niż 22oC. Można to uzyskać przez ogrzewanie a to kosztuje. Jeżeli obniży się temperaturę tylko o 1oC można zaoszczędzić kilka procent energii grzewczej. Z biegiem czasu można wiele zyskać, jeśli człowiek zdecyduje się na chodzenie po mieszkaniu w nieco cieplejszym ubraniu - można wówczas zmniejszyć temperaturę grzejnika, a co za tym idzie zmniejszyć zużycie ciepła.
  • temperatura w nocy: Przykręcając zawory termostatyczne na noc, tym samym zmniejszając temperaturę w pomieszczeniach, co jest nawet zdrowsze, można uzyskać kilkunastu procentowe oszczędności.
  • głowice termostatyczne: Głowicę nastawia się na pozycję (cyfrę), która odpowiada żądanej przez mieszkańców temperaturze. Jeżeli w pomieszczeniu jest niższa temperatura, wówczas głowica utrzymuje zawór otwarty. W przypadku osiągnięcia żądanej temperatury w pomieszczeniu głowica automatycznie zamyka zawór i tym samym grzejnik zaczyna stygnąć. W momencie kiedy temperatura w pomieszczeniu spada poniżej zadanej, głowica termostatyczna automatycznie otwiera zawór i cykl się powtarza. Przed wietrzeniem zalecane jest ustawić głowicę na pozycję minimalną, ponieważ przy otwartym zaworze i jednoczesnym uchyleniu okna zimne zewnętrzne powietrze opływa głowicę, a ta próbując utrzymać nastawioną temperaturę w pomieszczeniu cały czas utrzymuje otwarty zawór i następuje niepotrzebna emisja ciepła.