Jakie są uwarunkowania sprawnego działania wentylacji w mieszkaniu ?

      Wentylacja naturalna, zwana też grawitacyjną, podobnie zresztą jak inne rodzaje wentylacji, jest skuteczna tylko wtedy, gdy zapewni się ciągłą wymianę powietrza zużytego na świeże, napływające z zewnątrz. Aby było to możliwe, muszą być spełnione trzy warunki: niezakłócony nawiew, skuteczny wywiew i swobodny przepływ powietrza pomiędzy poszczególnymi pomieszczeniami.

  • Aby powietrze mogło swobodnie przepływać, musi mieć otwartą drogę. Dlatego drzwi do pokoi muszą być podcięte tak, aby między ich dolną krawędzią a podłogą była szczelina wysokości ok. 1 cm, a w drzwiach do łazienek i w.c. powinny być wstawione specjalne kratki. Można też w tych drzwiach wywiercić otwory i osłonić je estetycznymi tulejami.
  • Należy mieć świadomość, że skuteczność wentylacji grawitacyjnej jest zależna od warunków atmosferycznych. Działa ona dobrze tylko wtedy, gdy temperatura na zewnątrz jest zdecydowanie niższa niż w budynku. Siłą napędową wentylacji grawitacyjnej jest różnica gęstości powietrza zimnego (na zewnątrz domu) i ciepłego (w pomieszczeniach). Ciepłe powietrze jako lżejsze unosi się do góry i wydostaje się na zewnątrz przez wyprowadzone ponad dach kominy wentylacyjne.
  • W tych porach roku, kiedy temperatura ta jest wyrównana, siła ciągu w kanałach wentylacyjnych staje się zbyt mała, aby w pełni skutecznie usuwać powietrze z pomieszczeń. Dlatego latem wentylacja naturalna nierzadko przestaje działać. Wówczas nie ma innej rady jak dokonywanie wymiany powietrza poprzez długotrwałe otwieranie okien oraz drzwi, szczególnie do takich pomieszczeń jak łazienka i kuchnia.
  • Bardzo często przyczyną słabego działania wentylacji naturalnej jest także słaby nawiew świeżego powietrza. Dzieje się tak zwłaszcza w mieszkaniach z nowymi, szczelnymi oknami i drzwiami. W takiej sytuacji funkcja rozszczelnienia okien często nie jest wystarczająca i do zapewnienia skutecznej wentylacji konieczne jest montowanie nawiewników ściennych lub okiennych. Niestety, mało kto pamięta o takiej potrzebie, a nierzadko się zdarza, że mieszkańcy nie przyjmują do wiadomości tych wszystkich wyżej wymienionych uwarunkowań i często padają z ich strony stwierdzenia, szczególnie w sezonie grzewczym: „- Nie po to wymieniałem okna, żeby teraz je rozszczelniać i tracić ciepło, które kosztuje.” Jednak należy mieć świadomość, że prawidłowo działająca wentylacja w lokalu i umiejętne jej eksploatowanie, to przede wszystkim dobre samopoczucie i zdrowie jego mieszkańców.