Czy w rozumieniu prawa, podzielniki kosztów centralnego ogrzewania są przyrządami pomiarowymi ?

   Nie, podzielniki kosztów centralnego ogrzewania nie są przyrządami pomiarowymi.Przyrządem pomiarowym jest wyrób zdefiniowany w przepisach ustawy z dn. 11.05.2001 r. – Prawo o miarach (Dz. U. nr 63, poz. 636 z późniejszymi zmianami). Do grupy przyrządów pomiarowych stosowanych w budynkach mieszkalnych, służących do rozliczeń kosztów dostarczonych mediów, zalicza się:

  1. ciepłomierze,
  2. wodomierze,
  3. gazomierze,
  4. liczniki energii elektrycznej.

Podzielniki kosztów c.o. to urządzenia wskaźnikowe mocowane do grzejnika centralnego ogrzewania, zabezpieczone plombą, spełniające wymagania określone w Polskiej Normie:

  • dla podzielników elektronicznych (stosowanych w naszej Spółdzielni) - EN 834:1999 Podzielniki kosztów ogrzewania do rejestracji zużycia ciepła przez grzejniki – Przyrządy zasilane energią elektryczną,
  • dla podzielników działających na zasadzie parowania dyfuzyjnego - EN 835:1999,

 Wskazania podzielników, przy wykorzystaniu systemu rozliczania kosztów, pozwalają na określenie procentowego udziału pojedynczego grzejnika w bilansie kosztów ogrzewania w okresie rozliczeniowym (w naszej Spółdzielni jest nim okres roczny) całej instalacji centralnego ogrzewania w budynku lub kilku budynków, jeśli są zasilane z węzła cieplnego grupowego.