Słowiańska 5, Gryfino

Dane dotyczące budynku jak wyżej:

1)    suma powierzchni użytkowych mieszkań – 3.990,62 m²,

2)    numer księgi wieczystej nieruchomości: SZ1Y/00029951/6,

3)    nieruchomość obejmuje działki:

- nr działki - 177, obręb – 3 Gryfino; powierzchnia działki – 3.104 m².