Piastów 16-20, Gryfino

Dane dotyczące budynku jak wyżej:

1)    suma powierzchni użytkowych mieszkań – 1.808,20 m²,

2)    numer księgi wieczystej nieruchomości: SZ1Y/00031531/3,

3)    nieruchomość obejmuje działki:

- nr działki - 216/2, obręb – 3 Gryfino; powierzchnia działki – 1.255 m².