Nowe Czarnowo 53

Dane dotyczące budynku jak wyżej:

1)    suma powierzchni użytkowych mieszkań – 619 m²,

2)    numer księgi wieczystej nieruchomości: SZ1Y/00043791/0,

3)    nieruchomość obejmuje działki:

- nr działki - 118/27, obręb – Pniewo; powierzchnia działki – 3.457 m².