Nowe Czarnowo 51A-H

Dane dotyczące budynku jak wyżej:

1)    suma powierzchni użytkowych mieszkań – 402,60 m²,

2)    numer księgi wieczystej nieruchomości: SZ1Y/00043791/0,

3)    nieruchomość obejmuje działki:

- nr działki - 118/17, obręb – Pniewo; powierzchnia działki – 4.702 m².