Nowe Czarnowo 51

Dane dotyczące budynku jak wyżej:

1)    suma powierzchni użytkowych mieszkań – 2.587,48 m²,

2)    numer księgi wieczystej nieruchomości: SZ1Y/00041626/9,

3)    nieruchomość obejmuje działki:

- nr działki - 118/18, obręb – Pniewo; powierzchnia działki – 4.834 m².