Łużycka 113-117, Gryfino

Dane dotyczące budynku jak wyżej:

1)    suma powierzchni użytkowych mieszkań – 2.139,42 m²,

2)    numer księgi wieczystej nieruchomości: SZ1Y/00050303/5,

3)    nieruchomość obejmuje działki:

- nr działki - 239/5, obręb – 5 Gryfino; powierzchnia działki – 12.038 m².

- nr działki - 242/7 , obręb – 5 Gryfino; powierzchnia działki – 4.503 m².

- nr działki - 297 , obręb – 5 Gryfino; powierzchnia działki – 4.490 m².

- nr działki - 242/10 , obręb – 5 Gryfino; powierzchnia działki – 938 m².