Krasińskiego 106-110,Gryfino

Dane dotyczące budynku jak wyżej:

1)    suma powierzchni użytkowych mieszkań – 1.801,69 m²,

2)    numer księgi wieczystej nieruchomości: SZ1Y/00014709/7,

3)    nieruchomość obejmuje działki:

- nr działki - 10/1, obręb – 4 Gryfino; powierzchnia działki – 10 m².

- nr działki - 10/6 , obręb – 4 Gryfino; powierzchnia działki – 9.267 m².