Jana Pawła II 8-10a,Gryfino

Dane dotyczące budynku jak wyżej:

1)    suma powierzchni użytkowych mieszkań – 2.841,58 m²,

2)    numer księgi wieczystej nieruchomości: SZ1Y/00054420/9,

3)    nieruchomość obejmuje działki:

- nr działki - 278, obręb – 0035 Wełtyń; powierzchnia działki – 3.632 m².