Bałtycka 1-19, Gryfino

Dane dotyczące budynku jak wyżej:

1)    suma powierzchni użytkowych mieszkań – 5.298,26 m²,

2)    numer księgi wieczystej nieruchomości: SZ1Y/00029953/0,

3)    nieruchomość obejmuje działki:

- nr działki - 214/1, obręb – 3 Gryfino; powierzchnia działki – 4.298 m².