Asnyka 1-7, Gryfino

Dane dotyczące budynku jak wyżej:

1)    suma powierzchni użytkowych mieszkań – 2.114,32 m²,

2)    numer księgi wieczystej nieruchomości: SZ1Y/00046010/3,

3)    nieruchomość obejmuje działki:

- nr działki - 47/2, obręb – 4 Gryfino; powierzchnia działki – 2.543 m².