Władze

  ZARZĄD:   
   1. Tadeusz Kuźniar - Prezes  
   2. Sylwia Kowalska - Zastępca Prezesa Zarządu  
   3. Radosław Zabłocki - Członek Zarządu  
     
  RADA NADZORCZA (kadencja 2018-2021):  
  1. Adam Sinicki - Przewodniczący Rady  
  2. Roman Stawiarski - Zastępca Przewodniczącego Rady  
  3. Olga Ostrówka - Sekretarz Rady  
  4. Marian Biegas  
  5. Adam Czyż  
  6. Henryk Gorzkiewicz  
  7. Roman Kurczewski  
  8. Ryszard Ławniczak  
  9. Aleksandra Nowakowska  
     
  KOMISJA REWIZYJNA:  
  1. Aleksandra Nowakowska - Przewodniczący  
  2. Henryk Gorzkiewicz - Zastępca Przewodniczącego  
  3. Marian Biegas