Aktualności

 


Zapraszamy do zapoznania się z planowanymi na bieżący rok zadaniami remontowymi - poniższe adresy budynków są linkami do komunikatów zawierających informacje w tym zakresie:


- Bałtycka 1-19,                      - Nowe Czarnowo 51,

- Kościelna 2-16,                    - Nowe Czarnowo 53, 55,
- Kościelna 13-23,                  - Niepodległości 11-17,
- Z. Krasińskiego 84-110,       - Os. Południe,
- Z. Krasińskiego 56-66,         - Piastów 16-20,
- Łużycka 65, 65A,                 - Słowiańska 5.

   

 

  

Zarząd Spółdzielni informuje, że w dniu 08.09.2020 r. (wtorek) o godz. 17:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie przy ul. 1-go Maja 16, odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Dolna Odra w Gryfinie - porządek. Projekty uchwał i sprawozdania są dostępne w zakładce "Dla członków".
dz.a./06.08.2020 r.

Zarząd Spółdzielni wynajmie jednopokojowe mieszkanie ("kawalerka") o powierzchni użytkowej 26,4 m2, usytuowane na 3 piętrze przy ul. Kościelnej 23/11 w Gryfinie. Osoba zainteresowana najmem mieszkania zobowiązana jest złożyć podanie w tej sprawie, w biurze Spółdzielni, w terminie do dnia 30.06.2020 r. Szczegółowe informacje można uzyskać bezpośrednio w biurze Spółdzielni lub pod nr tel. 91 404-51-38.
dz.e./30.03.2020 r.

Zarząd Spółdzielni wynajmie lokal użytkowy o powierzchni użytkowej 38,48 m2, usytuowany na parterze przy ul. Łużyckiej 127/2U w Gryfinie. Osoby zainteresowane ofertą proszone są o złożenie pisemnych zgłoszeń w siedzibie Spółdzielni. Szczegółowe informacje można uzyskać bezpośrednio w biurze Spółdzielni lub pod nr tel. 91 404-51-38.
dz.e./30.03.2020 r.

 

Zarząd Spółdzielni dokonał analizy:

- jednostkowych kosztów centralnego ogrzewania oraz jednostkowego zużycia energii cieplnej dot. C.O. w 2019 r. w poszczególnych budynkach zarządzanych przez Spółdzielnię - patrz: Analiza dot. C.O. za 2019 r.,

- jednostkowych kosztów ciepłej wody oraz jednostkowego zużycia energii cieplnej dot. C.W. w 2019 r. w poszczególnych budynkach zarządzanych przez Spółdzielnię - patrz: Analiza dot. C.W. za 2019 r.
dz.e./18.03.2020

Rada Nadzorcza naszej Spółdzielni, na ostatnim posiedzeniu minionego roku w dniu 18.12.2019 r., m.in. uchwaliła Plan gospodarczo-finansowy Spółdzielni na 2020 r., w szczególności Plan remontów zasobów mieszkaniowych. Szczegółowe informacje w tym temacie będą przedstawione mieszkańcom wkrótce.
dz.a./20.12.2019

Miło nam Państwa powitać na witrynie naszej Spółdzielni, która od dnia 29.10.2018 r. jest publikowana w nowej zmienionej „szacie” jak widać. Zwracamy uwagę, że z informacjami przeznaczonymi tylko dla członków Spółdzielni (sprawozdania roczne, dokumenty dot. prac organów, itp.) można się zapoznać logując się w zakładce „Dla członków”. Wnioski o udostępnienie danych do tego logowania należy składać w sekretariacie Spółdzielni. We wniosku, oprócz imienia, nazwiska i adresu, należy podać swój adres e-mail. Logowanie na portalu „E-czynsze” pozostaje bez zmian.
dz.a./29.10.2018

Od wschodniej strony budynku przy ul. Krasińskiego 56-66 dobiegła końca budowa nowych 36 szt. miejsc parkingowych. Wykonawcą robót była firma Dankom z Lisiego Pola. Roboty zostały zgłoszone do odbioru. O realizację tego przedsięwzięcia już od dłuższego czasu zabiegali mieszkańcy wyżej wymienionego budynku z uwagi na zbyt małą dotychczasową ilość miejsc postojowych. Zlecony został też montaż na istniejącym słupie lampy oświetlającej parking.

dz.e./31.10.2018 r.

W dniu 23.10.2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, na którym została podjęta uchwała w sprawie zwiększenia najwyższej sumy zobowiązań (z 7 mln zł na 8,7  mln zł), która umożliwi wzięcie przez Spółdzielnię kredytu na pokrycie części kosztów najpilniejszych remontów w budynku przy ul. Bałtyckiej 1-19, tj. remontu elewacji płd. wraz z remontem balkonów, wymiany instalacji elektrycznych w częściach wspólnych budynku, remont klatek schodowych, wymiana kiosków wejściowych. Spłata kredytu będzie dokonywana z funduszu remontowego powyższej nieruchomości.
dz.a./26.10.2018 r.

Informujemy, że dostawca ciepła PGE GiEK S.A. Oddział ZE Dolna Odra przekazał, że wymiana węzła cieplnego w budynku w Nowym Czarnowie 55, który obsługuje budynki nr 53 i 55 odbędzie się w dniach 22 - 23.10.2018 r. Prace wykonywane będą w godzinach 7.00 - 22.00. W ww. okresie nastąpi przerwa w dostawie ciepła i ciepłej wody. Na zlecenie PGE prace wykonywać będzie firma Metrolog Sp. z o.o. z Czarnkowa.
dz.a./19.10.2018 r.


 
W dniu 18.06.2018 r., na pierwszym posiedzeniu obecnej kadencji, Rada Nadzorcza Spółdzielni się ukonstytuowała. Funkcje poszczególnych członków Rady ujęte są w zakładce "Władze".
dz.a./27.06.2018 r.
 
Walne Zgromadzenie, w dniu 13.06.2018 r., dokonało wyboru nowego składu Rady Nadzorczej na kadencję 2018 r. - 2021 r. Na radnych wybrane zostały następujące osoby (nazwiska wg kolejności alfabetycznej):
 
  1. Marian Biegas, 6. Aleksandra Nowakowska,
  2. Adam Czyż, 7. Olga Ostrówka,
  3. Henryk Gorzkiewicz, 8. Adam Sinicki,
  4. Roman Kurczewski, 9. Roman Stawiarski.
  5. Ryszard Ławniczak,  
 
Ponadto, Walne Zgromadzenie podjęło następujące uchwały w sprawie:
  • zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w 2017 r.,
  • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2017 r.,
  • zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od 12.05.2017 r. do 14.05.2018 r.,
  • podziału nadwyżki bilansowej,
  • udzielenia absolutorium dla wszystkich członków Zarządu,
  • największej sumy zobowiązań,
  • zmian w Statucie Spółdzielni.
dz.a./27.06.2018 r.

     Na posiedzeniu w dniu 18.12.2017 r. Rada Nadzorcza uchwaliła, przygotowany przez Zarząd Spółdzielni, Plan gospodarczo-finansowy Spółdzielni na 2018 r., w tym Plan remontów zasobów mieszkaniowych.

 
     Zarząd Spółdzielni informuje, że został uruchomiony portal internetowy E-czynsze SMDO, który m.in. umożliwia każdemu użytkownikowi lokalu, dobrowolne i bezpłatne, uzyskiwanie bieżących informacji:
  • o wysokości opłat za jego lokal,
  • o kwotach naliczeń dotyczących jego lokalu i wpłat oraz wielkości aktualnego salda na jego koncie (nadpłata, niedopłata),
  • o odczytach jego wodomierzy oraz wyliczonych zużyciach ilości wody.
       Dane niezbędne do zalogowania się na portalu jak wyżej, tj. login i hasło, będą przekazywane na wniosek osoby, której przysługuje prawo do lokalu (druk wniosku - do pobrania w zakładce "Formularze").
W przypadku zapomnienia czy zagubienia swojego hasła, ww. osoba powinna złożyć w biurze Spółdzielni nowy wniosek, w oparciu o który zostanie wygenerowane i przekazane Jej nowe hasło.
Ewentualne pytania w przedmiotowej sprawie prosimy kierować do Działu księgowości telefonicznie pod numerem tel. 91 404 51 37 lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 
 
      Informacja dot. warunków przeglądów oraz eksploatacji instalacji gazowej
Podczas przeglądów stanu technicznego instalacji gazowej, dokonywanych zgodnie z wymogiem Prawa budowlanego, co najmniej raz do roku, pracownicy Spółdzielni zgłaszają problemy związane z brakiem dostępu do niektórych odcinków instalacji. Uniemożliwia to dokładne sprawdzenie szczelności całej instalacji. Co prawda są to przypadki sporadyczne, gdyż większość mieszkańców jest świadoma, że zasadniczym celem kontroli jest zapewnienie im bezpieczeństwa.Warto zapoznać się z przygotowaną przez nas informacją w tym zakresie klikając w zakładce Pytania - odpowiedzi pytanie "Jakie obowiązują warunki przeglądów oraz eksploatacji instalacji gazowej ?".