Święty Jan Paweł II - patron Spółdzielni

         

 U C H W A Ł A   N r 10/05

Zebrania Przedstawicieli  Spółdzielni Mieszkaniowej Dolna Odra
 w Gryfinie z dnia 15.06.2005 r.

    Na podstawie § 36 ust.5 Statutu Spółdzielni uchwala się co następuje: 

                                                             § 1

      2 kwietnia bieżącego roku odszedł do wieczności niezwykły człowiek, największy Polak w całych dziejach naszego narodu – Ojciec Święty Jan Paweł II. Wraz z jego śmiercią kończy się pewna epoka współczesnej historii, którą my również tworzymy. W nowe czasy wchodzimy z bogactwem dziedzictwa, które nam Ten Wielki, ceniony przez cały świat, Papież – nasz rodak, pozostawił.   Dla    uczczenia    Jego   Osoby   i oddania  mu hołdu, w czasie kiedy nasza Spółdzielnia przygotowuje się do obchodów XXV-lecia istnienia (za 3 lata), Zebranie Przedstawicieli Członków obiera Ojca Świętego Jana Pawła II za patrona Spółdzielni Mieszkaniowej Dolna Odra w Gryfinie.

                                                                                                                                  § 2

                                                                                                      Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Jan Paweł II - Karol Wojtyła ... czytaj więcej.

hymn "Siła jest w jedności" (na Yutube)