Formularze

 

 

1. Wniosek użytkownika lokalu w sprawie przekazania danych (login i hasło) do zalogowania się na     portalu internetowym   E-czynsze SMDO          

2. Deklaracja ilości osób zamieszkałych w lokalu              

3. Wniosek w sprawie przeniesienia na członka własności lokalu (różne statusy mieszkań)              

4. Wniosek w sprawie przyjęcia w poczet członków Spółdzielni wraz z deklaracją              

5. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego              

6. Deklaracja o wysokości dochodów (przy występowaniu o dodatek mieszkaniowy)             

 

7.  Wniosek członka Spółdzielni w sprawie przekazania danych (login i hasło) do zalogowania się na stronie internetowej Spółdzielni w zakładce "Dla członków"          

 

8. Wniosek o wydanie danych do charakterystyki energetycznej      

9. Kwestionariusz osobowy