Aktualności

 

W 2024 r. będą realizowane zadania remontowe w następujących budynkach (poniższe adresy budynków są linkami do komunikatów zawierających nazwy zadań remontowych):
          - ul. Bałtycka 1-19,
          - ul. Kościelna 2-16,

          - ul. Kościelna 13-23,
          - ul. Krasińskiego 56-66,

          - ul. Krasińskiego 84-104,
          - ul. Łużycka 65,65A,
          - Nowe Czarnowo 51,
          - Osiedle Południe,
          - ul. Piastów 16-20.       

 

 

 

 

Zarząd Spółdzielni zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym dot. częściowego remontu dachów w budynkach:

 • przy ul. Bałtyckiej 1 - 19 w Gryfinie (2 klatki: 9-11)
 • przy ul. Z. Krasińskiego 56 - 66 w Gryfinie (2 klatki: 64-66)
 • przy ul. Kościelnej 2 - 16 w Gryfinie (3 klatki: 12-16)
 • przy ul. Kościelnej 13 - 23 w Gryfinie (3 klatki: 13-17)

Firmy zainteresowane udziałem prosimy o kontakt z działem eksploatacji.

Termin składania ofert do 25.04.2024 r. do godz. 15.00 

 dz.a./10.04.2024 r. 

 

Zarząd Spółdzielni zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym dot. wymiany pokrycia dachów nad klatkami nr 129 i 155 budynków przy ul. Łużyckiej w Gryfinie.

Firmy zainteresowane udziałem prosimy o kontakt z działem eksploatacji.

Termin składania ofert do 25.04.2024 r. do godz. 15.00 

 dz.a./10.04.2024 r. 

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Dolna Odra w Gryfinie zatrudni technika lub inżyniera budownictwa

 1. Zasadnicze obowiązki – nadzór nad robotami konserwacyjnymi i remontowymi w budynkach spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych w zakresie instalacji sanitarnych (wod-kan, c.o. i gazowych); nadzór nad wykonywaniem przeglądów instalacji gazowych wraz ze sporządzaniem protokołów indywidualnych i zbiorczych; nadzór nad rozliczaniem kosztów ogrzewania, dostaw wody i odprowadzenia ścieków, kosztów dostawy gazu i energii elektrycznej; rozliczanie i analizowanie zużytych mediów. Sporządzanie analiz zużycia dla Zarządu Spółdzielni
 2. Zasadnicze kwalifikacje – wykształcenie średnie lub wyższe o kierunku budowlanym w zakresie sanitarnym; posiadanie uprawnień budowlanych w zakresie robót sanitarnych oraz znajomość kosztorysowania robót budowlanych mile widziane; prawo jazdy kat. B; znajomość obsługi komputera i pakietu MS Office.
 3. Forma zatrudnienia – umowa o pracę
 4. Przewidywany termin rozpoczęcia pracy – 01.08.2024 r. (istnieje możliwość uzgodnienia innego terminu).

 

Zainteresowanych ofertą prosimy o złożenie podań w biurze Spółdzielni. Do podań należy dołączyć życiorys, aktualne zdjęcie oraz kwestionariusz osobowy sporządzony na druku Spółdzielni. Zgłoszenia można również przesłać pocztą elektroniczną.

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji należy kontaktować się z Prezesem Zarządu Spółdzielni lub Zastępcą Prezesa.

 dz.a./10.04.2024 r. 

 

 

 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Dolna Odra w Gryfinie zatrudni konserwatora:

 1.  Zasadnicze obowiązki – prace konserwacyjne na instalacjach: wodnej, kanalizacyjnej, deszczowej, centralnego ogrzewania, elektrycznej i gazowej; drobne prace ogólnobudowlane oraz przy utrzymaniu zieleni; usuwanie awarii i realizacja drobnych prac remontowych.
 2. Zasadnicze kwalifikacje – wykształcenie zawodowe lub średnie; posiadanie prawa jazdy kat. B; mile widziane uprawnienia do dokonywania przeglądów instalacji gazowej.
 3. Forma zatrudnienia – umowa o pracę na zastępstwo.
 4. Przewidywany termin rozpoczęcia pracy – od zaraz (istnieje możliwość uzgodnienia innego terminu).

Zainteresowanych ofertą prosimy o złożenie podań w biurze Spółdzielni. Do podań należy dołączyć życiorys, aktualne zdjęcie oraz kwestionariusz osobowy sporządzony na druku Spółdzielni. Zgłoszenia można również przesłać pocztą elektroniczną.

W celu uzyskania dodatkowych informacji należy kontaktować się z Prezesem Zarządu Spółdzielni lub Zastępcą Prezesa.

  dz.a./10.04.2024 r. 

  

1. lokal usługowy przy ul. Łużyckiej 125/2A w Gryfinie o powierzchni użytkowej - 162,92 m²

2. lokal usługowy przy ul. Łużyckiej 129/1U w Gryfinie o powierzchni użytkowej - 21,31 m²

 

osoby zainteresowane prosimy o kontakt z biurem Spółdzielni.

dz.a./10.04.2024 r. 

  

 

Zmiana metody naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2023 roku.


Zgodnie z podjętą Uchwałą Nr LXI/435/22 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 27 października 2022 roku zmianie uległ sposób ustalania opłaty dla nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi. 

W zabudowie wielorodzinnej opłata liczona jest od osoby i kształtuje się następująco:

1) 33 zł za każdą z dwóch pierwszych osób zamieszkujących daną nieruchomość;

2) 28 zł za każdą osobę - w przypadku trzeciej i czwartej osoby zamieszkującej daną nieruchomość;

3) 21 zł za każdą osobę - w przypadku piątej i każdej kolejnej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

 

Konsekwencją wprowadzonej zmiany jest konieczność aktualizacji danych w formie złożenia oświadczenia w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej Dolna Odra.

dz.a./05.01.2023 r.

 

 

 

         Zarząd Spółdzielni informuje, że zaktualizowany został portal internetowy E-czynsze SMDO, co skutkuje zmianą dotychczasowego sposobu logowania. W celu odzyskania dostępu do portalu niezbędne jest przekazanie do biura Spółdzielni informacji z adresem e-mail, na który zostaną przesłane zaktualizowane dane do logowania. 
     
      Portal internetowy E-czynsze SMDO, który m.in. umożliwia każdemu użytkownikowi lokalu, dobrowolne i bezpłatne, uzyskiwanie bieżących informacji:
 • o wysokości opłat za jego lokal,
 • o kwotach naliczeń dotyczących jego lokalu i wpłat oraz wielkości aktualnego salda na jego koncie (nadpłata, niedopłata),
 • o odczytach jego wodomierzy oraz wyliczonych zużyciach ilości wody.
       Dane niezbędne do zalogowania się na portalu jak wyżej, tj. login i hasło, będą przekazywane na wniosek osoby, której przysługuje prawo do lokalu (druk wniosku - do pobrania w zakładce "Formularze").
W przypadku zapomnienia czy zagubienia swojego hasła, ww. osoba powinna złożyć w biurze Spółdzielni nowy wniosek, w oparciu o który zostanie wygenerowane i przekazane Jej nowe hasło.
Ewentualne pytania w przedmiotowej sprawie prosimy kierować do Działu księgowości telefonicznie pod numerem tel. 91 404 51 37 lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 
 
      Informacja dot. warunków przeglądów oraz eksploatacji instalacji gazowej
Podczas przeglądów stanu technicznego instalacji gazowej, dokonywanych zgodnie z wymogiem Prawa budowlanego, co najmniej raz do roku, pracownicy Spółdzielni zgłaszają problemy związane z brakiem dostępu do niektórych odcinków instalacji. Uniemożliwia to dokładne sprawdzenie szczelności całej instalacji. Co prawda są to przypadki sporadyczne, gdyż większość mieszkańców jest świadoma, że zasadniczym celem kontroli jest zapewnienie im bezpieczeństwa. Warto zapoznać się z przygotowaną przez nas informacją w tym zakresie klikając w zakładce Pytania - odpowiedzi pytanie "Jakie obowiązują warunki przeglądów oraz eksploatacji instalacji gazowej ?".