Przetargi

 1. Zarząd Spółdzielni zaprasza do udziału w przetargu na:
    „Wykonanie modernizacji instalacji p-poż. w budynku przy ul. Słowiańskiej 5 w Gryfinie”.

    Termin składania ofert: 21.11.2019 r.

Wykonawcy zainteresowani złożeniem oferty powinni pisemnie zwrócić się do Spółdzielni o przekazanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgłoszenie zainteresowania można dokonać za pomocą poczty elektronicznej.

 2Zarząd Spółdzielni zaprasza do udziału w przetargu na:
    „Przebudowę zewnętrznej kanalizacji sanitarnej obsługującej budynki nr 51, 51A-H w Nowym Czarnowie”.

   Termin składania ofert: 21.11.2019 r. 

Wykonawcy zainteresowani złożeniem oferty powinni pisemnie zwrócić się do Spółdzielni o przekazanie warunków zamówienia. Zgłoszenie zainteresowania można dokonać za pomocą poczty elektronicznej.

 3Zarząd Spółdzielni zaprasza do składania zainteresowania otrzymaniem zapytania o cenę na:
    „Przeprowadzenie kompleksowego badania instalacji elektrycznej i piorunochronowej zgodnie z Prawem budowlanym w zasobach Spółdzielni oraz zarządzanych Wspólnot”.

   Termin składania zainteresowania: 13.11.2019 r. 

Wykonawcy zainteresowani otrzymaniem zapytania o cenę powinni pisemnie zwrócić się do Spółdzielni o jego przesłanie. Zgłoszenie zainteresowania można dokonać za pomocą poczty elektronicznej.