Spółdzielnia Mieszkaniowa

Dolna Odra w Gryfinie

Ojciec Św. Jan Paweł II - patron Spółdzielni

Strona główna Kontakt Oferty Regulaminy E-czynsze SMDO Pytania - odpowiedzi

Strona główna - aktualności

Telefony alarmowe

Usługi

Władze

Zasoby

Historia

Galeria

Stawki opłat

Formularze

Konta bank., nr KRS, Regon, NIP

<<linki>>

Bilans Spółdzielni za 2015 r. oraz rachunek zysków i strat

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Dolna Odra w Gryfinie wynajmie lokal użytkowy przy ul. Łużyckiej 127/3U  - więcej.

dz.e./04.12.2017 r.

wszyscy mieszkańcy

Harmonogramy Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. Gryfino wywozu odpadów komunalnych w 2017 r. :

październik, listopad, grudzień.

dz.e./1.10.2017 r.

wszyscy członkowie

Komunikaty dotyczące zadań remontowych, których realizacja jest przewidziana w 2017 r. oraz zawierające informację o najistotniejszych potrzebach remontowych w poszczególnych budynkach:

·        Bałtycka 1-19

·        Kościelna 2-16

·        Kościelna 13-23

·        Krasińskiego 84-110

·        Krasińskiego 56-66

·        Łużycka 65-65A

·        Nowe Czarnowo 51 i 51-H,

·        Nowe Czarnowo 53 i 55,

·        Niepodległości 11-17

·        Osiedle Południe

·        Piastów 16-20

·        Słowiańska 5

dz.e./10.07.2017 r.

wszyscy mieszkańcy

Na posiedzeniu w dniu 14.12.2016 r. Rada Nadzorcza uchwaliła, przygotowany przez Zarząd Spółdzielni, Plan gospodarczo-finansowy Spółdzielni na 2017 r., w tym Plan remontów zasobów mieszkaniowych.

dz.e./19.12.2016 r.

wszyscy mieszkańcy

Zarząd Spółdzielni informuje, że został uruchomiony portal internetowy E-czynsze SMDO, który m.in. umożliwia każdemu użytkownikowi lokalu, dobrowolne i bezpłatne, uzyskiwanie bieżących informacji:

 o wysokości opłat za jego lokal,

 o kwotach naliczeń dotyczących jego lokalu i wpłat oraz wielkości aktualnego salda na jego koncie (nadpłata, niedopłata),

 o odczytach jego wodomierzy oraz wyliczonych zużyciach ilości wody.

 Dane niezbędne do zalogowania się na portalu jak wyżej, tj. login i hasło, będą przekazywane na wniosek osoby, której przysługuje prawo do lokalu (druk wniosku - do pobrania w zakładce "Formularze").

W przypadku zapomnienia czy zagubienia swojego hasła, ww. osoba powinna złożyć w biurze Spółdzielni nowy wniosek, w oparciu o który zostanie wygenerowane i przekazane Jej nowe hasło.

Ewentualne pytania w przedmiotowej sprawie prosimy kierować do Działu księgowości telefonicznie pod numerem tel. 91 404 51 37 lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: biuro@smdo.pl.

 

wszyscy mieszkańcy

Informacja dot. warunków przeglądów oraz eksploatacji instalacji gazowej

 Podczas przeglądów stanu technicznego instalacji gazowej, dokonywanych zgodnie z wymogiem Prawa budowlanego, co najmniej raz do roku, pracownicy Spółdzielni zgłaszają problemy związane z brakiem dostępu do niektórych odcinków instalacji. Uniemożliwia to dokładne sprawdzenie szczelności całej instalacji. Co prawda są to przypadki sporadyczne, gdyż większość mieszkańców jest świadoma, że zasadniczym celem kontroli jest zapewnienie im bezpieczeństwa, niemniej jednak przygotowaliśmy niniejszą informację w celu uściślenia obowiązków, w zakresie omawianego tematu, występujących po stronie mieszkańców i osób dokonujących przeglądy. - więcej 

.

.