Spółdzielnia Mieszkaniowa

Dolna Odra w Gryfinie

Ojciec Św. Jan Paweł II - patron Spółdzielni

Strona główna Kontakt Oferty Regulaminy E-czynsze SMDO Pytania - odpowiedzi

Strona główna - aktualności

Telefony alarmowe

Usługi

Władze

Zasoby

Historia

Galeria

Stawki opłat

Formularze

Konta bank., nr KRS, Regon, NIP

<<linki>>

Bilans Spółdzielni za 2015 r. oraz rachunek zysków i strat

Informujemy, że w dniu 02.05.2017 r. (wtorek) biuro Spółdzielni będzie nieczynne, natomiast w dniu 06.05.2017 r. (sobota) będzie czynne w godzinach 7:00 - 15:00.

dz.a./24.04.2017 r.

Zarząd Spółdzielni informuje o możliwości nabycia, po atrakcyjnej cenie, 4-pokojowego mieszkania o powierzchni użytkowej 73 m², na Osiedlu Południe w Gryfinie. Lokal usytuowany jest na IV piętrze, z możliwością adaptacji pomieszczeń strychu.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 501-631-571.

dz.a./ II 2017 r.

Zarząd Spółdzielni udostępnił do wglądu projekt uchwały w sprawie określenia przedmiotu odrębnej własności lokali w nieruchomości przy ul. Łużyckiej 151A-151C w Gryfinie, w terminie od 24.04. do 10.05.2017 roku w dni robocze w godzinach pracy biura Spółdzielni (na podstawie art. 43, ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 15.12.2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych).

Treść ww. projektu uchwały (w formie pliku pdf) oraz załącznik do niej.

W terminie 14 dni po upływie ww. okresu wyłożenia projektu uchwały do wglądu, mogą być przedstawione wnioski dotyczące zmiany treści uchwały.

dz.e./ 24.04.2017 r.

Zarząd Spółdzielni oferuje:

1. sprzedaż mieszkania 2 - pokojowego, zlokalizowane-go na I-piętrze przy ul. Łużyckiej 151B/3 w Gryfinie, o powierzchni użytkowej 54,80 m² - więcej,

2. wydzierżawienie powierzchni ściany szczytowej budynku przy ul. Łużyckiej 131–137 w Gryfinie na cele wielkowymiarowych reklam.

Szczegółowe informacje: Dział eksploatacji Spółdzielni – Zastępca Prezesa Sylwia Kowalska (tel. 091 404-51-36; biuro@smdo.pl)
 

dz.e./05.04.2017 r.

Mieszkańcy budynku

przy Krasińskiego 56-66

Przedstawiamy wariant I oraz wariant II koncepcji projektu zagospodarowania terenu po wschodniej stronie budynku przy ul. Krasińskiego 56-66, opracowywanego w szczególności pod kątem zwiększenia ilości miejsc parkingowych.

Ewentualne uwagi i wnioski można zgłaszać w terminie do 10.04.2017 r., do godz. 15:00. Kontakt: Dział eksploatacji Spółdzielni – specjalista mgr inż. Radosław Zabłocki (tel. 091 404-51-36; biuro@smdo.pl).

Ponadto, informujemy, że w dniu 10.04.2017 r. o godz. 16:00, w biurze Spółdzielni, odbędzie się spotkanie zainteresowanych osób z projektantem i członkami Zarządu, na którym zostaną zaprezentowane i omówione sporządzone warianty projektowe.

dz.e./05.04.2017 r.

wszyscy mieszkańcy

Harmonogramy Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. Gryfino wywozu odpadów komunalnych w 2017 r. :

kwiecień, maj, czerwiec.

dz.e./05.04.2017 r.

Zarząd Spółdzielni zaprasza do udziału w następujących przetargach:

1) na remont klatek schodowych w budynkach przy ul. Łużyckiej 107-111, 113-117 i 161-169 w Gryfinie,

2) na remont klatek schodowych w budynkach przy ul. Łużyckiej 119-129 i 153-159 w Gryfinie,

3) na remont klatek schodowych w budynkach przy ul. Łużyckiej 131-137 i 139-149 w Gryfinie,

- więcej

dz.e./20.03.2017 r.

Zarząd Spółdzielni  zatrudni dozorczynię budynku mieszkalnego przy ul. Bałtyckiej 1–19 w Gryfinie - więcej.

dz.e./22.12.2016 r.

wszyscy członkowie

Na posiedzeniu w dniu 14.12.2016 r. Rada Nadzorcza uchwaliła, przygotowany przez Zarząd Spółdzielni, Plan gospodarczo-finansowy Spółdzielni na 2017 r., w tym Plan remontów zasobów mieszkaniowych.

dz.e./19.12.2016 r.

Zarząd Spółdzielni informuje, że został uruchomiony portal internetowy E-czynsze SMDO, który m.in. umożliwia każdemu użytkownikowi lokalu, dobrowolne i bezpłatne, uzyskiwanie bieżących informacji:

 o wysokości opłat za jego lokal,

 o kwotach naliczeń dotyczących jego lokalu i wpłat oraz wielkości aktualnego salda na jego koncie (nadpłata, niedopłata),

 o odczytach jego wodomierzy oraz wyliczonych zużyciach ilości wody.

 Dane niezbędne do zalogowania się na portalu jak wyżej, tj. login i hasło, będą przekazywane na wniosek osoby, której przysługuje prawo do lokalu (druk wniosku - do pobrania w zakładce "Formularze").

W przypadku zapomnienia czy zagubienia swojego hasła, ww. osoba powinna złożyć w biurze Spółdzielni nowy wniosek, w oparciu o który zostanie wygenerowane i przekazane Jej nowe hasło.

Ewentualne pytania w przedmiotowej sprawie prosimy kierować do Działu księgowości telefonicznie pod numerem tel. 91 404 51 37 lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: biuro@smdo.pl.

 

wszyscy członkowie

Walne Zgromadzenie, które odbyło się w dniu 06.06.2016 r. podjęło uchwały w sprawie:

- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w 2015 r.,

- zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2015 r.,

- zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od 15.06.2015 r. do 16.05.2016 r.,

- podziału nadwyżki bilansowej (zysku),

- udzielenia absolutorium dla wszystkich członków Zarządu,

- największej sumy zobowiązań.

dz.a./10.06.2015 r.

wszyscy mieszkańcy

Na posiedzeniu w dniu 25.12.2015 r. Rada Nadzorcza uchwaliła przygotowany przez Zarząd Spółdzielni Plan remontów zasobów mieszkaniowych na 2016 r.  - plik pdf.

dz.e./08.01.2016 r.

 

 

wszyscy mieszkańcy

Informacja dot. warunków przeglądów oraz eksploatacji instalacji gazowej

 Podczas przeglądów stanu technicznego instalacji gazowej, dokonywanych zgodnie z wymogiem Prawa budowlanego, co najmniej raz do roku, pracownicy Spółdzielni zgłaszają problemy związane z brakiem dostępu do niektórych odcinków instalacji. Uniemożliwia to dokładne sprawdzenie szczelności całej instalacji. Co prawda są to przypadki sporadyczne, gdyż większość mieszkańców jest świadoma, że zasadniczym celem kontroli jest zapewnienie im bezpieczeństwa, niemniej jednak przygotowaliśmy niniejszą informację w celu uściślenia obowiązków, w zakresie omawianego tematu, występujących po stronie mieszkańców i osób dokonujących przeglądy. - więcej 

.

.